Запрошуємо на унікальну освітню програму

"Управління цифровою інформацією"

Харківська державна академія культури

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних досліджень

спеціальність 029 - інформаційна, бібліотечна, архівна справа, бакалавр (денна форма навчання), контракт, дистанційний формат навчання до закінчення бойових дій, подача заяв та документів в електронному вигляді!

Додаткова сесія вступу на бакалаврат на контракт 3 жовтня - 24 жовтня!

Умови вступу

Запрошуємо до вступу на інноваційну освітню програму

УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Освітня програма «Управління цифровою інформацією» спрямована на підготовку інформаційних фахівців нового покоління, здатних формувати цифрове майбутнє інформаційних установ і керувати змінами та невизначеністю, породженими процесами цифровізації.

Програма не має аналогів в Україні!

Рівень вищої освіти:  перший (бакалаврський) рівень.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

2022-2023 навчальний рік - до закінчення  бойових дій навчання відбуватиметься у дистанційному форматі!


Увага! Додаткова сесія на контрактну форму навчання для здобуття:

освітнього ступеня БАКАЛАВР (на 1 курс) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів),

освітнього ступеня БАКАЛАВР (на 2 курс) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти.

Подання заяв на вступ в електронних кабінетах: 3 жовтня - 25 жовтня 2022 року.

Зарахування - до 30 листопада 2022.

Алгоритм дій:

Подача заяв та документів для вступу буде проводитись в електронному вигляді.

Для надсилання документів на електронну адресу Приймальної комісії, необхідно зробити скановані копії (фотокопії):
- паспорта громадянина України з обох сторін;
- довідки про місце реєстрації;
- приписного свідоцтва або військового квитка (для юнаків) - усі сторінки. В разі відсутності приписного свідоцтва або військового квитка - письмове зобов'язання з таким змістом:
"Я, П.І.Б, вступник до ХДАК на спеціальність (освітню програму), зобов'язуюсь надати приписне свідоцтво (або військовий квиток) впродовж 6 (шести) місяців від початку занять. Дата. Особистий підпис". Таке зобов'язання необхідно підписати КЕПом (кваліфікованим електронним підписом);
- свідоцтва про повну загальну середню освіту (ПЗСО) та Додатка до свідоцтва - усі сторінки;

- мотиваційний лист;

- підготувати файл з власним фото (вимоги до фото знаходяться за посиланням)

Підготовлений комплект документів необхідно відправити на електронну адресу Приймальної комісії ХДАК : pri_kom@xdak.ukr.education.
В «темі» листа необхідно написати : Вступ.
В листі обов'язково напишіть : Прізвище, ім'я, по-батькові, курс, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь (бакалавр або магістр), номер мобільного телефону.

Після отримання документів, Вам зателефонує представник приймальної комісії ХДАК з питання укладання договору про навчання між ХДАК та вступником (для неповнолітніх вступників — за участі батьків або законних представників).

Телефони для консультації: 063 668 52 42, 098 712 36 84.

Подання заяв в особистих електронних кабінетах абітурієнтами в межах додаткової сесії

3 жовтня - 25 жовтня 2022 року

12
Дні
:
01
Години
:
52
Хвилини
:
52
Секунди

Умови вступу на освітню програму

Прийом абітурієнтів на освітню програму здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Вступ на бюджетну форму навчання передбачає надання:

сертифікатів  ЗНО 2019-2021 рр.: українська мова та література; історія України; іноземна мова / математика / біологія / географія / фізика /хімія (за вибором вступника)

або результатів Національного мультипредметного тесту 2022 р. + мотиваційний лист абітурієнта.

Вступ на контрактну форму навчання: надається лише мотиваційний лист.

Основні навчальні дисципліни

 • Соціальні комунікації
 • Соціальна інформатика
 • Ринок інформаційних продуктів та послуг
 • Інформаційна аналітика
 • Інформаційний маркетинг
 • Інформаційне право
 • Оцифрування фондів документно-інформаційних систем
 • Контент-менеджмент
 • Цифрове кураторство
 • Мультимедійні технології
 • Цифровий маркетинг

Професійні компетентності випускників

Освітня програма дозволяє випускникам здобути професійні компетентності в напрямах:

 • управління масивами документів та цифровою інформацією
 • виробництва інформаційних продуктів і послуг
 • створення цифрових проєктів та колекцій, мобільних застосунків
 • проєктування електронних бібліотек
 • веб-дизайну,
 • SEO-оптимізації
 • контент-менеджменту
 • веб-аналітики
 • цифрового маркетингу
 • технологій PR та інших прикладних соціокомунікаційних технологій

Придатність випускників до працевлаштування

Програма дає змогу отримати знання та навички для працевлаштування в державному та приватному секторах інформаційної галузі. Професійні траєкторії випускників:

 • менеджер знань
 • інформаційний аналітик
 • бібліотекар-бібліограф
 • цифровий куратор
 • контент-менеджер
 • інтернет-маркетолог
 • інформаційний менеджер
 • маркетолог інформаційної установи, рекламіст
 • менеджер проєктів


як знайти ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

"УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ" В ЄДЕБО

Освітня програма «Управління цифровою інформацією» реалізується в Харківській державній академії культури на факультеті соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності.

Основні ключові слова для пошуку конкурсної пропозиції: бакалавр, управління цифровою інформацією, Харківська державна академія культури.

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Харківська державна академія культури в ЄДЕБО представлена під кодом 87.


Реєстрація абітурієнтів для зручності спілкування

Зареєструйся та отримай подарунок!

Запрошуємо на освітню програму «Управління цифровою інформацією»!

Даруємо подарунок!

Шановні абітурієнти, бажаємо успіху на шляху свідомого вибору майбутньої професії та пропонуємо на допомогу гід абітурієнта!

Гід містить посилання на 100 онлайн-сервісів, корисних для підготовки до ЗНО, необхідних для роботи з Єдиною державною електронною базою з питань освіти під час вступної кампанії, ефективних для роботи з текстами та при підготовці мультимедійних освітніх проєктів. Отримати "Гід абітурієнта" можна після заповнення форми "Реєстрація абітурієнтів для зручності спілкування". 

Чекаємо на зворотній зв'язок!


Студенти про освітню програму

"Управління цифровою інформацією"

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних досліджень

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних досліджень Харківської державної академії культури - випускова кафедра, яка здійснює підготовку інформаційних фахівців з напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, PhD.

Сьогодні інформаційний фахівець – провідний спеціаліст як бібліотечно-інформаційної сфери діяльності, так і всіх видів економічної, політичної, наукової, культурної сфер, здатних забезпечити інформаційний супровід та інформаційну підтримку прийняття рішень, створення інформаційного середовища установи та її функціонування в умовах мережевого середовища. Завдяки фаховій інформаційній освіті випускники освітніх програм кафедри мають можливість досягти успіху в сфері аналітичної обробки інформації та знань у будь-яких форматах, створення нових інформаційних продуктів та послуг, формування комфортного та ефективного інформаційного середовища установи.

Кафедра має потужний науково-педагогічний склад, об’єднуючи найбільшу серед закладів вищої освіти України кількість докторів наук зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Високий рівень викладання фахових дисциплін, проведення професійних майстер-класів забезпечують 7 докторів наук, 4 професори, 7 доцентів, 6 кандидатів наук.Концептуальні напрями діяльності кафедри формуються під впливом глибоких змін, що відбуваються в суспільстві: стрімке розгортання цифрового середовища, становлення та розвиток мережевих систем комунікації, формування єдиного електронного інформаційного простору.

Всі Освітні програми кафедри

Інноваційна освітня програма

"Управління цифровою інформацією"

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02 – Культура і мистецтво».

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма навчання).

Освітньо-професійна програма "Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність"

Підготовка магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02 – Культура і мистецтво».

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень.

Термін навчання: 1,5 років (денна та заочна форми навчання).

Освітньо-наукова програма "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Підготовка докторів філософії за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02 – Культура і мистецтво».

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий).

Термін навчання: 4 роки (денна та заочна форми навчання) рівень.

галерея